Děkujeme České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě lesnické a dřevařské za bezplatné zapůjčení stroje MFP 1000 HEPA,  který byl použit pro vývoj a testování účinnosti filtrů pro WPA NANOMASK.