Společnost Workpress Aviation s.r.o. realizuje projekt Technologie pro WPA nanomasky, jehož cílem je pořízení výrobních technologií, které umožní sériovou výrobu nových respirátorů s názvem WPA NANOMASK, vyvinutých společností Workpress Aviation. Tato ochranná maska nejvyšší kvality splňuje požadavky certifikace EN140 a EN143. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Děkujeme České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě lesnické a dřevařské za bezplatné zapůjčení stroje MFP 1000 HEPA,  který byl použit pro vývoj a testování účinnosti filtrů pro WPA NANOMASK.